2019 02 08 posiedzenie spolecznej rady ef 01

W dniu 05 lutego 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczył Robert Baryła członek zarządu województwa, Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych: Tomasz Musielski – przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Maciej Grubski – przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach, Agnieszka Kwiecień - Stępień – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego, Andrzej Latek – przedstawiciel Powiatu Rawskiego, Monika Mazur – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Radosław Piotrowicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualną Koło w Zgierzu oraz Henryka Sokołowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie.


Kluczowym celem spotkania było określenie priorytetowych kierunków działań Społecznej Rady na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2019 roku. Podczas spotkania podsumowane zostały również działania podejmowane przez samorząd województwa łódzkiego na rzecz osób niepełnosprawnych w minionym roku oraz zaprezentowano plany na rok bieżący. Podczas posiedzenia zasugerowano przeanalizowanie zapisów Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej 2020 i opracowanie standardów minimalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mają odbywać się cyklicznie. Celem najbliższego posiedzenia będzie przedstawienie realizowanego projektu Centrum Usług Społecznych w Wieruszowie.

2019 02 08 posiedzenie spolecznej rady ef 02

2019 02 08 posiedzenie spolecznej rady ef 03