2018 02 08 wizyta zaz monar ef 01W czwartek 07 lutego Robert Baryła członek zarządu województwa łódzkiego oraz Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi udali się z wizytą do Hostelu Readaptacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie MONAR w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 225. O działalności Hostelu opowiedziała Małgorzata Sioma, założycielka i kierownik Hostelu i Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Łodzi.

Hostel to miejsce, w którym realizowany jest 12-miesięczny program postrehabilitacji, mający na celu przystosowanie osób po przebytej terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej do warunków zewnętrznego środowiska społecznego i/lub zawodowego. W placówce może przebywać 60 osób, którym zapewnia się zakwaterowanie oraz opiekę terapeutyczną. Działalność Hostelu współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego tego samego dnia odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Jedliczach. Stowarzyszenie pod kierownictwem prezes Agnieszki Niedźwiedzkiej swoją ofertę kieruje do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w szczególności do osób chorujących na schizofrenię oraz pokrewne typy zaburzeń. Dla tej grupy osób stworzony został system placówek o zróżnicowanym profilu działania. W zależności od potrzeb, osoba potrzebująca pomocy może skorzystać ze wsparcia przez całą dobę, osoby mieszkające we własnych domach mogą skorzystać z opieki w placówkach o charakterze dziennym lub skorzystać z pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania. Od 2013 roku przy TPN działa Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne (obecnie 50 osób niepełnosprawnych i 18 osób personelu). ZAZ Zdrowa Kuchnia prowadzi działalność o charakterze usługowym, w ramach której świadczy usługi cateringowe i gastronomiczne, a także działalność rehabilitacyjną w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej. Kierownikiem ZAZ jest Dorota Korona.

Od 1 grudnia 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do zamieszkania w hostelu realizującym readaptację społeczną i aktywizację zawodową dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu. W hostelu zapewnione jest miejsce dla 20 osób – mieszkańców województwa łódzkiego, ze zdiagnozowanym zespołem uzależnienia od alkoholu, które ukończyły co najmniej podstawowy program leczenia zespołu uzależnienia od alkoholu i utrzymują abstynencję od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków zmieniających świadomość. Mieszkańcom hostelu oferowane jest wsparcie terapeutyczne, praca terapeutyczna indywidualna i grupowa, wsparcie doradcy zawodowego i pomoc w podjęciu zatrudnienia oraz całodzienne wyżywienie dostępne na zasadzie treningu kulinarnego, realizowanego pod kierunkiem trenera.

2018 02 08 wizyta zaz monar ef 02

2018 02 08 wizyta zaz monar ef 03

2018 02 08 wizyta zaz monar ef 04

2018 02 08 wizyta zaz monar ef 05