ngo logoZarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj