2019 05 13 xi wodr bp 01

10 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Inaugurująca XI  Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny.

Przed rozpoczęciem Uroczystości, minutą ciszy uczczono pamięć Pani Ilony Rafalskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Odczytany został także list od Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Uroczystości udział wzięli: Pan Robert Baryła - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Alicja Antczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Joanna Skrzydlewska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Anetta Chlebicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Pani Ewa Marciniak - Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjnych, a także rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny wielodzietne.

 

Marszałek Robert Baryła, w swoim przemówieniu, podkreślił znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka, wyraził swoje zadowolenie z możliwości spotkania w tak licznym i rodzinnym gronie oraz podziękował rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzinom wielodzietnym, pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych za podejmowany przez nich każdego dnia trud związany z wychowywaniem dzieci oraz pielęgnowaniem wrażliwości na los drugiego człowieka i życzył wszystkim rodzinom wielu sił, inspiracji, wytrwałości, a co najważniejsze doświadczania takiego dobra, jakie sami okazują dzieciom powierzonym pod ich opiekę.

 

Podczas Uroczystości Inaugurującej XI Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny, odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego  pn. „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” w kategoriach: „Samorząd przyjazny rodzinie” oraz „Przedsiębiorca/organizacja przyjazna rodzinie”.

 

Laureatami Konkursu „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” w roku 2019 zostali:

  • Kategoria „Samorząd przyjazny rodzinie”

I miejsce – Gmina Lubochnia

II miejsce – Miasto Tomaszów Mazowiecki

III miejsce – Miasto Pabianice

Wyróżnienie – Miasto Piotrków Trybunalski

Wyróżnienie – Miasto Zgierz

  • Kategoria „Przedsiębiorca/organizacja przyjazna rodzinie”

I miejsce –  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów”

II miejsce – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

III miejsce – Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Wyróżnienie – Agencja Wydarzeń Artystycznych PRO CINEMA - Kino Charlie.

 

Ponadto uhonorowane zostały rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z województwa łódzkiego oraz wręczona została 20 - tysięczna Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych, którą otrzymała Pani Kinga Porczyk z gminy Lubochnia w powiecie tomaszowskim.

 

Cała Uroczystość została uświetniona pokazami tanecznymi Studia Tańca „Arabesque” ze Zduńskiej Woli.

 

2019 05 13 xi wodr bp 02

2019 05 13 xi wodr bp 03

2019 05 13 xi wodr bp 04

2019 05 13 xi wodr bp 05

2019 05 13 xi wodr bp 06