2019 05 13 warsztaty odo ef

W dniach 26 kwietnia, 6, 10, 13 maja 2019 r., w siedzibie RCPS w Łodzi odbyły się warsztaty pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Na warsztatach omówione zostały podstawowe pojęcia takie jak: dane osobowe, administrator danych osobowych, współadministrator czy zbiór danych osobowych. Przedstawione zostały także zasady przetwarzania danych osobowych w tym m.in. kwestia legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, niezbędności, ograniczenia czasowego, przejrzystości, poufności i  rozliczalności. Szczegółowo opisana została również sprawa identyfikacji, analizy i szacowania ryzyka.

Warsztaty zamknął temat odpowiedzialności administratora - karnej, cywilnej i administracyjnej. W warsztatach uczestniczyło 96 osób.