2019 12 09 5 posiedzenie konwentu dyrektorow ef 01

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Hotelu Kruk w Smardzewicach odbyło się piąte posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego, organu o charakterze opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju działań podejmowanych przez Centra. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a prowadziła je pani Elżbieta Ochocka, Przewodnicząca Konwentu oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. W pierwszej części posiedzenia obecni Dyrektorzy i Kierownicy przedstawili Panu Marszałkowi wyzwania, jakie będą stały przed nimi w nadchodzącym roku. W drugiej części posiedzenia Pan Przemysław Suligorski, specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, przedstawiciel Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprezentował zmiany założeń programu „Aktywny Samorząd” oraz omówił SOW Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON oraz program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Drugiego dnia posiedzenia, Pani Edyta Żmurkow-Potelarska z Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi omówiła istotne zagadnienia i problemy mogące wystąpić w formularzu oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2020.

2019 12 09 5 posiedzenie konwentu dyrektorow ef 02

2019 12 09 5 posiedzenie konwentu dyrektorow ef 03