„…Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu przyczyn najważniejszą. Jest drogą powszechną pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek…”

 

Jan Paweł II, List do Rodzin, 1994 r.

 

Międzynarodowy Dzień Rodzin, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku i jest obchodzony na całym świecie 15 maja. Celem święta jest propagowanie wiedzy i zwiększenie świadomości na temat problemów rodziny oraz podkreślenie jej roli jako podstawowej komórki społecznej.

 

Rodzina to wsparcie, bezpieczeństwo, więzi emocjonalne i uczuciowe, to wszystko co najważniejsze w życiu każdego z nas. Rodzina to także zobowiązania i wyzwania. Dlatego na szczeblu samorządowym podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw wspierających rodziny z województwa łódzkiego. Działania te przejawiają się w organizowaniu różnego rodzaju imprez promujących rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, a także ustanawianiu aktów prawnych mających wpływ na poprawę poziomu i jakości życia naszych mieszkańców. W ostatnim czasie Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin oraz nowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Pamiętajmy bowiem, że w naszym wspólnym interesie leży dobro rodziny, ponieważ szczęśliwa rodzina to zdrowsze, bardziej przyjazne, otwarte i kreatywne społeczeństwo.

 

W tym szczególnym dniu życzymy Państwu, aby w waszych rodzinach zawsze gościła miłość i szacunek. Niech za słowem „rodzina” kryje się prawdziwa więź i poczucie bezpieczeństwa, a Państwu nie zabraknie sił i czasu by te wartości należycie pielęgnować. Wszystkiego Najlepszego!