Uchwała nr 876/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” zobacz treść 

 

Uchwała nr 1351/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” zobacz treść

 

Uchwała nr XXXIX/731/1 3 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą ,,Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zobacz treść