Harmonogram spotkań uczestników – październik 2018 r. Coaching dla pracowników socjalnych

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu
pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Wyniki naboru do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego z dnia 27.06.2018 r.

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego

 

Regionalna konferencja edukacyjna „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – IDEE, KORZYŚCI, WYZWANIA” Łódź, 21.06.2018

 

Zaproszenie na regionalną konferencję edukacyjną pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”

 

Przedłużenie terminu naboru do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący realizacji regionalnej konferencji edukacyjnej w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Nabór do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”