Harmonogram spotkań inicjujących zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych: 16 października 2019 r.

 

Harmonogram spotkań inicjujących zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych: 09 października 2019 r.

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych – październik 2019 r.

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych w ramach II fazy projektu: październik 2019 r.

 

Harmonogram spotkań inicjujących zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych: 30 września 2019 r.

 

Harmonogram spotkań inicjujących zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych w okresie: 23-26 września 2019 r.

 

Harmonogram spotkań inicjujących zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych

 

Harmonogram spotkań inicjujących zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych realizowany w ramach II fazy projektu - wrzesień 2019 r.

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych - wrzesień 2019 r.

 

Harmonogramy coachingu dla pracowników socjalnych w ramach II fazy projektu - sierpień 2019 r.

 

Harmonogram coachingu II faza - lipiec 2019 r.

 

Harmonogram coachingu - lipiec 2019 r.

 

Harmonogram spotkań edukacyjnych w ramach pilotażu – czerwiec 2019 r.

 

Harmonogram coachingu - czerwiec 2019 r.

 

Aktualizacja harmonogramu spotkań edukacyjnych w ramach pilotażu – maj/czerwiec 2019 r.

 

Harmonogram spotkań edukacyjnych w ramach pilotażu – maj/czerwiec 2019 r.

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych – maj 2019 r.

 

Aktualizacja harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych – kwiecień 2019 r.

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych – kwiecień 2019 r.

 

Aktualizacja harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych – marzec 2019 r.

 

Aktualizacja harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych – marzec 2019 r.

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych – marzec 2019 r.

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Aktualizacja harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych na miesiąc LUTY 2019 r. - 27.02.2019 r.

 

Aktualizacja harmonogramu spotkań Zespołu roboczego - luty 2019 r.

 

Harmonogram udzielanego wsparcia – luty 2019

 

Aktualizacja harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych – luty 2019 r.

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram coachingu dla pracowników socjalnych – styczeń 2019 r.

 

Planowany harmonogram działań w projekcie na rok 2019

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram szkoleń międzysektorowych z warsztatami „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”– grudzień 2018 r.

 

Harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych – grudzień 2018 r.

 

Harmonogramu szkoleń międzysektorowych z warsztatami „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”– grudzień 2018 r.

 

Harmonogramu szkoleń międzysektorowych z warsztatami „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”– listopad 2018 r.

 

Harmonogramu spotkań uczestników – listopad 2018 r. dotyczącego coaching dla pracowników socjalnych realizowanego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram spotkań uczestników – październik 2018 r. Coaching dla pracowników socjalnych

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”Posiedzenie Komitetu SterującegoHarmonogram form wsparcia dotyczący realizacji regionalnej konferencji edukacyjnej w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”