Aktualności

Ciesz się zniżkami - Karta Seniora Województwa Łódzkiego.

Ciesz się zniżkami - Karta Seniora Województwa Łódzkiego.


„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
  • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
  • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
  • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
  • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=