Aktualności

Konkurs „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2023”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2023”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2023”

pracowniksocjalny2023-1694601098.jpg
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedłuża do dnia 2 października 2023 roku termin przyjmowania wniosków konkursowych na: Pracownika Socjalnego Województwa Łódzkiego Roku 2023, Pracownika Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2023 i Pracownika Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2023 (zgodnie z cz. II ust.2 Ogłoszenia Konkursu „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2023”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2023”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2023” stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 701/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2023 roku).

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje dotyczące celów i warunków konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu. 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w listopadzie 2023 roku.

Wniosek konkursowy (załącznik nr 1 wniosek konkursowy w kategorii „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2023”, załącznik nr 2 wniosek konkursowy w kategorii „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2023”, załącznik nr 3 wniosek konkursowy w kategorii „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2023”) należy przesłać w wersji elektronicznej: w formacie PDF (wypełnione, podpisane i zeskanowane) oraz wersje edytowalne wniosków w formacie WORD na adres e-mail: info@rcpslodz.pl

Organizator może przedłużyć termin przesyłania dokumentów, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: www.rcpslodz.pl

Informacji dotyczących konkursu udziela:
  • w kategorii Pracownik socjalny oraz Pracownik pomocy społecznej: Monika Łuczak, tel.: 42 203-48-25, e-mail: m.luczak@rcpslodz.pl
  • w kategorii Pracownik wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Bogumiła Poselt, tel.: 42 203-48-08 e-mail: b.poselt@rcpslodz.pl
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=