Aktualności

Projekt „Bądź Unplugged”

unplugged-1678878649.png

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu umożliwiającym wdrożenie skutecznego programu profilaktycznego Unplugged


Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa szkołach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.
Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza pięcioosobowe zespoły nauczycieli (pedagogów, psychologów) zatrudnionych w Państwa szkole.
Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024,  w każdym roku zrealizowane zostanie 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.
W szkoleniach, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Szkolenia w roku 2023 zostały zaplanowane w następujących terminach:
- Dla szkół z Województwa Dolnośląskiego – 14-15.04.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14-15.04.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Lubelskiego – 29-30.09.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Lubuskiego – 24-25.11.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Łódzkiego – 22-23.09.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Małopolskiego – 19-20.05.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Mazowieckiego – 12-13.05.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Opolskiego – 08-09.09.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Podkarpackiego – 01-02.12.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Podlaskiego – 15-16.09.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Pomorskiego – 02-03.06.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Śląskiego – 17-18.11.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Świętokrzyskiego – 20-21.10.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16-17.06.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Wielkopolskiego – 27-28.10.2023 r.,
- Dla szkół z Województwa Zachodniopomorskiego – 06-07.10.2023 r.

Szkołom, które zgłoszą się do udziału w projekcie Realizator zapewni:
- możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu;
- materiały szkoleniowe;
- komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej;
- wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

Informacje na temat programu Unplugged możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41
 
Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged” znajdziecie Państwo na stronie internetowej poświęconej projektowi: https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/
 
Na stronie tej znajdziecie Państwo również formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.
Informacje na temat rekrutacji do szkolenia można uzyskać bezpośrednio u Realizatora projektu pod numerem telefonu: 665 295 297

W imieniu Fundacji Pozytywnej Profilaktyki zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i do wdrożenia
w Państwa szkołach skutecznego i atrakcyjnego dla uczniów programu profilaktycznego.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=