Aktualności

„SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2023”

baner-samorzad-przyjazny-rodzi-1675928867.jpg
Startuje 3 edycja konkursu, który skierowany jest do  jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny.

W tegorocznej puli dotacji jest aż 500 tys. czyli 100 tys. więcej niż przed rokiem.
 
Do konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, które mieszczą się w priorytetach:
Gmina:
Priorytet I
Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i rodzin, w tym usług mających na celu reintegrację rodziny.
Priorytet II
Wspieranie inicjatyw promujących integrację rodzin, organizację czasu wolnego oraz edukację pozaformalną.
Powiat:
Priorytet I
Doskonalenie systemu pieczy zastępczej, rozwój warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Priorytet II
Wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności usług z zakresu interwencji kryzysowej.

W ten sposób można sfinansować: warsztaty umiejętności wychowawczych, pikniki rodzinne, półkolonie, warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa, mentoring dla wychowanków pieczy zastępczej, działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wnioskowana kwota dotacji celowej nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie może być wyższa niż 100 tys. zł dla jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Do konkursu mogą być składane wnioski, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 17 lipca 2023 r. i zakończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wnioski można składać w wersji papierowej w terminie do dnia 3 marca 2023 r. do godziny 16:00 w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 lub pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe.

Osoba do kontaktu Pani Iwona Gorczyczewska nr tel. (42) 203-48-12 e-mail: konkurs.jst@rcpslodz.pl

Ogłoszenie o konkursie
Materiał pomocniczy
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=