Aktualności

Spotkanie warsztatowe Dyrektorów i Pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

327092462186487721719796655614-1674483070.jpg
23-24.01.2023
Uczestnicy zajmują się dziś pracami nad uwspólnieniem działań w projektach koordynacyjnych #ROPS dotyczących m.in.
  • organizacją i wspieraniem instytucji i innych podmiotów pomocy społecznej
  • planowania interwencji w zakresie usług społecznych i deinstytucjonalizacji
  • wzmacniania potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego i kompetencyjnego w/w
  • wsparcia samorządów w rozwoju usług na rzecz społeczności lokalnej i zaangażowania #JST w obszarze ekonomii społecznej
  • profilaktyki działań ryzykownych i uzależnień oraz więzi rodzinnych w tym poprawy stylu życia dzieci i młodzieży
W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Ziemba WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Spotkanie prowadzi #AdamSzponka, Przewodniczący #KonwentDyrektorówROPS, Dyrektor Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=