Aktualności

Szkolenia pn. „Inicjowanie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”. Inne narzędzia do pracy z rodziną z problemem przemocy” - rekrutacja zakończona

przemoc-1661156589.png
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza osoby rozpoczynające pracę (lub z krótkim stażem pracy) w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn. „Inicjowanie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”. Inne narzędzia do pracy z rodziną z problemem przemocy” (każde szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych).
Celem szkoleń jest udzielenie wsparcia merytorycznego służbom (m.in. pracownikom socjalnym, asystentom rodziny, funkcjonariuszom Policji, kuratorom zawodowym, psychologom, pracownikom oświaty, przedstawicielom służby zdrowia) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapoznanie nowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z wiedzą dotyczącą obowiązków wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.
 
program szkolenia
 Szkolenia będą realizowane dla czterech grup szkoleniowych w terminach:
I szkolenie: 08 – 09.09.2022 r.
II szkolenie: 27 – 28.09.2022 r.
III szkolenie: 04 – 05.10.2022 r.
IV szkolenie: 26 – 27.10.2022 r.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i odesłanie skanu na adres: szkolenia2022@rcpslodz.pl.
W zgłoszeniach należy podać indywidualny, czyli bezpośredni do uczestnika adres e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji).
formularz zgłoszeniowy
Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 18 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba, w ciągu kilku dni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.
Szkolenia prowadzić będzie Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z wyżywieniem, dydaktyką oraz materiałami ponosi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Szkolenie ma charakter stacjonarny i odbywać się będzie w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz dojazdu na szkolenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42/203 48 42 lub pisząc wiadomość na adres e-mail szkolenia2022@rcpslodz.pl

 
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=