Aktualności

Szkolenie pn. "Budowanie i rozwój zespołu w organizacjach pozarządowych"

logo-rcps-lodzkie-1668518248.jpg
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza liderów podmiotów i organizacji senioralnych (stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, utw, rady seniorów, itp.) do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie i rozwój zespołu w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 12 - 13 grudnia 2022 r. w Hotelu Novotel Łódź Centrum w Łodzi,
Al. Piłsudskiego 11a.
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się m.in.: jak budować stabilny zespół, jak skutecznie delegować zadania, jak efektywnie komunikować się z zespołem, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i jak motywować ludzi do działania.
Koszty związane z organizacją szkolenia zostaną pokryte z budżetu województwa – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Po stronie uczestników pozostają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.
Osoby chętne do udziału w szkoleniu zapraszamy do przesłania skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres mailowy: m.kaczmarczyk@rcpslodz.pl, w terminie do dnia
2 grudnia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednego podmiotu można zgłosić maksymalnie 2 osoby.
Organizator zastrzega sobie, że wszelkie działania związane z organizacją szkolenia będą wykonywane przy uwzględnieniu obowiązujących w chwili ich wykonywania nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzanych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W razie pytań prosimy o kontakt z p. Marią Kaczmarczyk - tel. 42 203 48 25.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy.
Harmonogram szkolenia.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=