Aktualności

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

zd1-1668594651.jpg
Dnia 21 listopada na mocy zapisu art. 121 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. obchodzone jest w Polsce święto pn. „Dzień Pracownika Socjalnego”.
 
Celem Obchodów jest propagowanie profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, poszerzenie wiedzy z zakresu prac służb pomocy społecznej, promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz uhonorowanie pracowników, którzy w swojej pracy wyróżniają się wybitną postawą, tworzą nowatorskie metody i narzędzia pracy - czym przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Jednym z zadań Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, które uzupełniają i wspierają działalność innych jednostek sektora pomocowego (art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.). W tym celu od 2008 r. w dniu zbliżonym do daty ogólnopolskiego święta, organizowane są Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
Ich głównym punktem jest ogłoszenie wyników Konkursu ogłoszonego w trzech kategoriach: „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy.
 
W 2022 r. ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło dnia 14 listopada podczas gali pn. „Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego”, która odbyła się w gmachu Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 A.
Podczas uroczystości Pan Piotr Cieplucha - Wicewojewoda Łódzki i Pani Alicja Antczak – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego wręczyli nagrody w trzech kategoriach:
 
  • W pierwszej kategorii Konkursu: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022 r. zostały wręczone trzy nagrody i dwa wyróżnienia
  • W drugiej kategorii Konkursu: Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022 r. zostały wręczone trzy nagrody i dwa wyróżnienia
  • W trzeciej kategorii Konkursu: Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022 zostały wręczone trzy nagrody i dwa wyróżnienia

Uroczystość uświetnił występ zespołu Blue Cafe.
 
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=