Aktualności

Wojewódzkie Obchody Dnia Seniora 2022 - rekrutacja zakończona

rcpsbaneraktualnosci-1660197857.jpg
Rekrutacja na Wojewódzkie Obchody Dnia Seniora 2022 została zakończona.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów i organizacji senioralnych (stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, utw, rady seniorów, itp.) do udziału w Wojewódzkich Obchodach Dnia Seniora 2022, które odbędą się w dniu
16 września 2022 r. w Rogowie na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny, ul. Leśna 5.
Koszt związany z organizacją uroczystości zostanie pokryty ze środków budżetu województwa – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Po stronie uczestników pozostają koszty dojazdu do miejsca imprezy.
Przedstawicieli podmiotów senioralnych zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego,
na adres mailowy: m.kaczmarczyk@rcpslodz.pl w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednego podmiotu można zgłosić maksymalnie 7 osób.
Gwiazdą imprezy będzie Zespół Klenczon Projekt, w którego repertuarze są takie przeboje jak: Kwiaty we włosach, Anna Maria, Nikt na świecie nie wie, Nie zadzieraj nosa, 10 w skali Beauforta, Powiedz stary gdzieś ty był, Wróćmy na jeziora, Tak bardzo się starałem, Historia jednej znajomości, Gdy kiedyś znów zawołam cię i wiele innych.
Organizator zastrzega sobie, że wszelkie działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2022 będą wykonywane przy uwzględnieniu obowiązujących w chwili ich wykonywania nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzanych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Marią Kaczmarczyk - tel. 42 203 48 25.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=