Informacja dla partnerów

Logo Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Procedura przystąpienia Samorządu do programu „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

  • Powzięcie przez Samorząd informacji nt. Programu Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych;
  • Kontakt z Koordynatorem Programu, tj. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź tel. 42 203-48-67, mail: karta@rcpslodz.pl;
  • Podjęcie Uchwały przez Samorząd, wyznaczającej ulgi i uprawnienia, oferowane dla rodzin wielodzietnych na danym terenie;
  • Podpisanie przez Samorząd porozumienia z samorządem województwa.

Porozumienie podpisane pomiędzy Województwem Łódzkim a Samorządem, które wprowadzi na swoim terenie administracyjnym ulgi i uprawnienia dla rodzin wielodzietnych, może uwzględniać posługiwanie się na terenie danego miasta lub gminy tylko Wojewódzką Kartą Rodzin Wielodzietnych, wówczas mieszkańcy danego Samorządu Gminy, otrzymają Wojewódzkie Karty z wpisanym miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, czyli nazwą gminy lub miasta, które jako Samorząd podpisze porozumienie.

  • Przekazanie Samorządowi naklejek „Tu honorujemy Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych”, wzoru Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz wniosków o wydanie WKRW wraz z załącznikami.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=