Statystyka

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 października 2023 roku 326 rodzin złożyło wnioski o wydanie Kart. 

Na podstawie złożonych wniosków wydano 1 110 Kart, w tym dla: 

  • 147 rodzin z 3. dzieci, 
  • 34 rodzin z 4. dzieci, 
  • 5 rodzin z 5. dzieci, 
  • 3 rodzin z 6. dzieci,
  • 1 rodziny z 9. dzieci,
  • 112 rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. 

O przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla członka rodziny, który wcześniej był jej posiadaczem złożono 61 wniosków. 

3 wnioski złożyła rodzina zastępcza.

1 wniosek złożył rodzinny dom dziecka.

Łącznie od 1 grudnia 2013 roku do 31 października 2023 roku 5 688 rodzin złożyło wnioski, a wydano 26 575 Kart.

Statystyki z lat ubiegłych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=