Statystyka

W okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 141 rodzin złożyło wnioski o wydanie Kart. 

Na podstawie złożonych wniosków wydano 487 Kart, w tym dla: 

  • 65 rodzin z 3 dzieci, 
  • 11 rodzin z 4 dzieci, 
  • 2 rodzin z 5 dzieci, 
  • 2 rodzin z 6 dzieci 
  • 54 rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. 

O przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla członka rodziny, który wcześniej był jej posiadaczem złożono 32 wnioski. 

2 wnioski złożyła rodzina zastępcza


Łącznie od 01.12.2013 r. do 30.04.2023 r. 5 503 rodziny złożyły wnioski, a wydano 25 952 Karty.

Statystyki z lat ubiegłych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=