Wniosek i inne dokumenty

Wzór karty
 


Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych - załącznik nr 1 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” 
  
Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18. roku życia - załącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych
  
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych - dotyczy wniosku załącznik nr 1 
 
Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - załącznik nr 2 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”  
 
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych - dotyczy wniosku załącznik nr 2
 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=