Informacja o programie Karta Seniora Województwa Łódzkiego

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz przedsiębiorstwa.
Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?
 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego
Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego? Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
 • złożenie wniosku
Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
 • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu pn. - pt.: 8:00 – 16:00
 • Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
 • Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
 • Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka Karta Seniora/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=