Statystyka

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 1080 seniorów złożyło wnioski o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego.

Na podstawie złożonych wniosków wydano 1035 Kart.

W ww. okresie wydano 11 duplikatów Karty.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. tj. od rozpoczęcia obowiązywania programu, do  30 kwietnia 2024 r.  31 488 seniorów złożyło wnioski, a wydano 30 883 Kart.

Statystyki z lat ubiegłych

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=