Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnej interwencji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży

mikrofon-1699876147.jpg
Zapraszamy Państwa do udziału w  szkoleniu pn. „Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnej interwencji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”, podczas której omówione m.in. zagadnienia profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora edukacji – do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie szkół podstawowych, średnich i szkolnictwa wyższego a także m.in. pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych. Uczestnicy szkolenia będą brać udział w warsztatach w 18-osobowych grupach, co ułatwi aktywny udział w warsztacie i zadawanie pytań prowadzącym.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 6 do 8 grudnia 2023 r. w hotelu na terenie województwa łódzkiego, o dokładnej lokalizacji powiadomimy w późniejszym terminie.

Konferencja jest bezpłatna.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i odesłanie skanu dokumentów na adres rekrutacja.magda@rcpslodz.pl

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 1 grudnia 2023 r.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom pod nr tel. 42/203 48 41, e-mail: rekrutacja.magda@rcpslodz.pl

Do pobrania

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=