Aktualności

Rola organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym

szkolenie7-1716879985.jpg
Termin naboru wydłużony do 13 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów zrzeszonych i niezrzeszonych, realizujących zadania na rzecz osób starszych, w tym organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku, kół gospodyń wiejskich i klubów seniora do udziału w evencie pn. Rola organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym, który odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 14.45 w Hotelu Iness *** w Łodzi przy ul. Gen. Walerego Wróblewskiego 19/23.
Koszt związany z organizacją wydarzenia zostanie pokryty ze środków budżetu województwa – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Po stronie uczestników pozostają koszty dojazdu do miejsca eventu.

Zgłoszenia do uczestnictwa w evencie można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając jego skan na adres poczty elektronicznej: ngo@rcpslodz.pl w terminie do dnia 11.06.2024 r. Jeden podmiot może zgłosić do udziału w evencie maksymalnie 5 przedstawicieli. O zakwalifikowaniu do udziału w evencie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu rekrutacji, osoby zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu otrzymają potwierdzenie o zakwalifikowaniu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Pietrasik z Wydziału ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej pod numerem telefonu: 42 203-48-25.

Do pobrania

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=