Aktualności

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

otwarte-konkursy-ofert-1715150955.jpg

 
Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r. więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 roku więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r. więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁODZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom... więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób... więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa... więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 r. więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r... więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w 2024 r. więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom... więcej informacji ...

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa... więcej informacji ...
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=