Aktualności

Zaproszenie na event "Dzień pracy socjalnej w województwie łódzkim"

event1-1715173742.jpg
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności pracowników socjalnych do udziału w evencie pn. „Dzień pracy socjalnej w województwie łódzkim”, który odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. w godz. 10.00 – 14.45 w m Hotel*** w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111.
Koszt związany z organizacją uroczystości zostanie pokryty ze środków budżetu województwa – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Po stronie uczestników pozostają koszty dojazdu do miejsca uroczystości.
 
Zgłoszenia do uczestnictwa w evencie można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając jego skan na adres poczty elektronicznej: dzienpracysocjalnej@rcpslodz.pl w terminie do dnia 15 maja 2024 roku.

O zakwalifikowaniu do udziału w evencie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu rekrutacji, osoby zakwalifikowane do udziału w evencie otrzymają na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Moniką Łuczak z Wydziału ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej pod numerem telefonu: 42 203-48-30.

Do pobrania

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=