W związku z realizacją Projektu „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” Lider Projektu Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało w dniach 27-30 listopada 2018 r. wizytę studyjną w Niemczech.


Podczas wizyty studyjnej, uczestnicy tj. partnerzy projektu, gminy wybrane do pilotażowego wdrożenia wypracowanego standardu, eksperci, konsultantka merytoryczna, doradczyni ds. wyboru i współpracy z 5 gminami, ostateczni odbiorcy wsparcia, zapoznali się z rozwiązaniami dot. mieszkalnictwa wspomaganego na terenie stolicy Republiki Federalnej Niemiec tj. w Berlinie.


Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z dyrektorami ośrodków zajmujących się opieką, deinstytucjonalizacją, wsparciem, aktywizacją oraz mieszkaniami wspomaganymi. Zapoznano się z systemem opieki naszych zagranicznych sąsiadów, jak i standardami w zakresie tworzenia mieszkań, placówek opiekuńczych i domów seniora.


Dzięki wymianie doświadczeń oraz zapoznaniu się z nowatorskimi rozwiązaniami, również technicznymi, będziemy mogli zaczerpnąć dobre praktyki w naszym polskim modelu z zakresu deinstytucjonalizacji osób chorych neurologicznie, w tym chorych na Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych. Łącznie w wizycie studyjnej wzięło udział 19 osób.