2019 11 21 dzien pracownika socjalnego aa 01

Dnia 20 listopada 2019 r. w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2019. Galę otworzył Pan Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, gospodarza Obchodów oraz Pani Ewa Wendrowska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencji, Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej. Dwudziestolecie polityki społecznej Samorządu Województwa Łódzkiego zaprezentowała Pani Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W związku z obchodami 20-lecia, za długoletnią współpracę z Samorządem, wybranym podmiotom z terenu województwa łódzkiego zostały wręczone przez Pana Andrzeja Górczyńskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Panią Ewę Wendrowską oraz Panią Alicją Antczak, Radne Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencji, podziękowania oraz statuetki.

Głównym punktem Obchodów było wręczenie przez przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego, nagród i wyróżnień w kategoriach: „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2019”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2019”. Wyboru laureatów dokonała komisja konkursowa, której przewodniczył Pan Robert Baryła, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prac służb pomocy społecznej, promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz uhonorowanie pracowników, którzy w swojej codziennej pracy wyróżniają się wybitną postawą, tworzą nowatorskie metody i narzędzia pracy, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

W Obchodach wzięło udział około 400 osób, w tym pracownicy służb pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz osoby ze świata nauki i mediów.

Na zakończenie Obchodów wystąpił Zespół Grohman Orchestra z Łodzi z programem artystycznym pn. „Klasyka polskiej rozrywki”. Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2019 zostały objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

2019 11 21 dzien pracownika socjalnego aa 02

2019 11 21 dzien pracownika socjalnego aa 03

2019 11 21 dzien pracownika socjalnego aa 04

2019 11 21 dzien pracownika socjalnego aa 05

2019 11 21 dzien pracownika socjalnego aa 06