2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 01

W dniu 25.11.2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli Pan Zbigniew Ziemba- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Marciniak – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pani Monika Krajewska - Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w RCPS w Łodzi oraz zaproszeni na spotkanie:

- Maria Barbara Chomicz przedstawiciel Powiatu Opoczyńskiego;

- Maciej Grubski przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach;

- Agnieszka Gosławska–Żeligowska – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego;

- Michał Kacprzak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie;

- Wiesław Kamiński przedstawiciel Fundacji „Przyjazna Planeta” w Radomsku;

- Monika Mazur przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji;

- Tomasz Musielski przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

 

Spotkanie otworzyła Pani Ewa Marciniak, witając zebranych i wyrażając nadzieję na owocną współpracę w obszarze problematyki Osób z Niepełnosprawnościami zebranych przedstawicieli: Wojewody Łódzkiego, Powiatu Opoczyńskiego, Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Łódzkiego. Pan Zbigniew Ziemba wręczył zaproszonym powołania na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 - 2023.

Rada wyłoniła spośród swoich członków Prezydium, wybierając jednogłośnie:

- na Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Musielskiego

- na Wiceprzewodniczącego – Panią Monikę Mazur

- na Sekretarza Rady – Pana Macieja Grubskiego.

 

Podczas spotkania Rada podjęła Uchwałę pozytywnie opiniującą projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku oraz Uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Musielskiego na członka Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich i Panią Marię Barbarę Chomicz na zastępcę członka ww. Grupy. Obowiązek powołania Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich wynika z zapisów pkt 6.1 „Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

Wojewódzka Społeczna Rada powołała również trzech ekspertów do jej dyspozycji z głosem doradczym w osobie:

- Marcina Kosiorka - przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, Starostę Łowickiego

- Radosława Piotrowicza - przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

- Henryki Sokołowskiej - przedstawiciela Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie

 

Podczas spotkania zebrani poruszyli m. in. kwestie tworzenia i finansowania Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie województwa łódzkiego oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji samorządu województwa i powiatów. Uzgodniono potrzebę omówienia na przyszłość kierunków działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem pozyskanych danych statystycznych na ich temat.

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 02

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 03

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 04

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 05

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 06

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 07