2019 12 20 rodzina zastepcza 01

W dniu 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wojewódzką kampanię promującą pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego, realizowaną przez Fundację Innopolis w ramach projektu pn. „Superbohaterowie z rodziny zastępczej - kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie całego województwa łódzkiego”, finansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.  
W konferencji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek, prezes Fundacji Innopolis Tomasz Bilicki oraz  wolontariusze związani z kampanią.
Marszałek Województwa podkreślił znaczenie Fundacji Innopolis w szerzeniu wiedzy o  rodzinach zastępczych oraz podziękował za promowanie rodzicielstwa zastępczego.  Głównym celem projektu „Superbohaterowie z rodziny zastępczej - kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie całego województwa łódzkiego” jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa łódzkiego poprzez działania pozytywnie promujące rodzinną pieczę zastępczą – pozyskiwanie  kandydatów na rodziców zastępczych. Przez cały rok wolontariusze ciężko pracowali, aby poprawić wizerunek rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych. Przebrani za Supermana i Spidermana, którzy też wychowali się w rodzinie zastępczej, rozdawali foldery w kształcie domu i udzielali informacji o rodzicielstwie zastępczym, nagrywali filmy, robili zdjęcia, wypowiadali się w mediach.
Na terenie województwa łódzkiego największym wyzwaniem w zakresie pieczy zastępczej jest efektywne poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, co pozwalałoby umieszczać dzieci w przyjaznych warunkach. Pomimo prowadzenia działań/kampanii promujących ideę rodzicielstwa zastępczego, powiaty nadal sygnalizują brak kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Według stanu na 31 marca 2019 r. na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało:
- 2851 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 3833 dzieci.  
- 44 rodzinne domy dziecka, w których wychowywało się 271 dzieci.

 

2019 12 20 rodzina zastepcza 02

 

2019 12 20 rodzina zastepcza 03

 

2019 12 20 rodzina zastepcza 04