2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 01

Dnia 29 stycznia br. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jako Lider projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, wraz z łódzkim partnerem Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych uczestniczył w uroczystym otwarciu mieszkania wspomaganego w gminie Brzeg, u opolskiego partnera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Było to już czwarte otwarcie mieszkania wspomaganego w ramach ww. projektu, tj. w 2019 roku uruchomiono mieszkania w gminach woj. łódzkiego – Aleksandrów Łódzki i Witonia, w 2020 – woj. opolskie, gmina Paczków, Brzeg i Biała. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województwa opolskiego szczebla regionalnego, gminnego oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych. Województwo łódzkie reprezentowała Pani Ewa Marciniak – zastępca dyrektora RCPS w Łodzi, a Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych – Pani Katarzyna Węglarska-Chutnik. Dziękujemy również Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM, prezesowi - Robertowi Hejman, za pouczającą wizytę w Stowarzyszeniu.

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 02

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 03

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 04

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 05

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 06

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 07