2020 02 13 polityka spoleczna mk 01

W dniach 4, 5, 10 oraz 12 lutego 2020 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbył się cykl szkoleń z zakresu zlecania i rozliczania zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego celem było zapoznanie uczestników z najnowszymi wzorami dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sumie 140 osób - przedstawicieli 93 organizacji z terenu województwa łódzkiego. Prowadzącym szkolenie był Pan Artur Gluziński doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki, zajmujący się tematyką przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście przepisów wykonawczych.

2020 02 13 polityka spoleczna mk 02

2020 02 13 polityka spoleczna mk 03

2020 02 13 polityka spoleczna mk 04

2020 02 13 polityka spoleczna mk 05