2020 02 26 dzien aktywnosci om 01

W dniu 25 lutego 2020 r. w na terenie gminy Wola Krzysztoporska w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bujnach odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności zorganizowany przez Wojewodę Łódzkiego, Pana Tobiasza Bocheńskiego we współpracy z Wójtem gminy Wola Krzysztoporska, Panem Romanem Drozdkiem. Celem wydarzenia była promocja reform i działań adresowanych do osób starszych.

Pan Piotr Cieplucha, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przedstawił zaproszonym gościom ofertę rządową skierowaną bezpośrednio do seniorów, a także samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, które chcą wspierać aktywność osób starszych. Z kolei Pan Robert Przybyła, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawił działania podejmowane na rzecz seniorów przez Samorząd Województwa Łódzkiego m. in. założenia programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, organizacja Wojewódzkich Dni Seniora oraz Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora. Głos zabrała także Pani Janina Tropisz, Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego zachęcając osoby starsze do aktywności w codziennym życiu oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz lokalnych środowisk seniorskich. Dodatkową atrakcją wydarzenia była możliwość obejrzenia i zapoznania się z ofertą instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, stowarzyszeń oraz spróbować wyrobów lokalnych kół gospodyń wiejskich. Zainteresowane osoby mogły też wypełnić i złożyć wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego oraz zapoznać się z katalogiem zniżek oferowanych przez partnerów programu. Całość została uświetniona przez występy artystyczne dzieci i seniorów, podkreślając międzypokoleniowość wydarzenia.

2020 02 26 dzien aktywnosci om 02

2020 02 26 dzien aktywnosci om 03

2020 02 26 dzien aktywnosci om 04

2020 02 26 dzien aktywnosci om 05

2020 02 26 dzien aktywnosci om 06

2020 02 26 dzien aktywnosci om 07