2020 05 11 plan awaryjny przemoc dk

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ nowej publikacji pn. „Osobisty plan awaryjny” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

 

Pliki do pobrania:

- Zał. 1 Osobisty plan awaryjny - poradnik

- Zał. 2 Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku