2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 01

W dniach 9 i 10 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce podpisanie umów o udzielenie grantu w ramach projektu „Łódzkie pomaga”.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dotyczy wsparcia domów pomocy społecznej w województwie łódzkim, w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

Zawarcie umów, w dniu 9 września 2020 r., poprzedzone zostało konferencją prasową Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziemby oraz Zastępcy Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Ewy Marciniak.

W konferencji uczestniczyli również Radni Sejmiku WŁ: Ewa Wendrowska - Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Alicja Antczak i Janusz Ciesielski.

 

W wyniku zorganizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi naboru, wsparcie uzyskały 33 podmioty prowadzące ogółem 61 domów pomocy społecznej, w łącznej wysokości 20.340.873,94 zł.

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do udzielenia grantu. Żaden wniosek nie został odrzucony. Wszystkie podmioty otrzymają kwoty grantów zgodne z tymi, o jakie wnioskowały.

 

Przekazane środki mogą być przeznaczone na:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS (z wyłączeniem kadry medycznej) pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, w wysokości 1.450,00 zł n a1 etat przez 3 miesiące.
  • zapewnienie możliwości noclegu dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania.
  • utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS - miejsca dedykowane pensjonariuszom powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom, którzy kierowani są do DPS ze środowisk domowych oraz środowisk osób bezdomnych, celem ograniczenia ryzyka nowych zakażeń na terenie DPS oraz pracownikom DPS pracującym bezpośrednio z pensjonariuszami.

 2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 02

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 03

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 04

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 05

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 06

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 07

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 08

 

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 10