2020 09 30 budowlanka szkolenie online ap 01

W okresie od lipca do września 2020 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało spotkania informacyjno-szkoleniowe z przedstawicielami Wnioskodawców, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Uchwałą Nr 485/20 z dnia 26 maja 2020 roku środki na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. W 2020 roku zawarto 18 umów na łączną kwotę dofinansowania 4 099 202,64 zł.

Z uwagi na stan epidemii na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, spotkania przeprowadzono w trybie on-line.

Podczas spotkań omówiono m. in. kwestie związane z rozliczaniem umów zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a Wnioskodawcami na realizację ww. robót budowlanych oraz z rozpoczęciem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w dofinansowanym obiekcie.

Przedstawiono także przykłady inwestycji zakończonych w latach ubiegłych ze szczególnym uwzględnieniem implementacji zasad projektowania uniwersalnego, służących poprawie dostępności obiektów, podniesieniu jakości i zapewnieniu niezależności życia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 33 przedstawicieli podmiotów realizujących roboty budowlane.

2020 09 30 budowlanka szkolenie online ap 02