szkolenie

Dnia 18 grudnia 2020 r. odbył się warsztat on-line dotyczący wypalenia zawodowego dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa łódzkiego, prowadzony przez Panią Katarzynę Leśniak z Ośrodka Psychologiczno-Edukacyjnego „Mediva” z siedzibą w Łodzi. W trakcie warsztatu zostały omówione m.in. kwestie takie jak: charakterystyka syndromu wypalenia zawodowego, jego źródła, symptomy, stadia, a także aktywne techniki przeciwdziałania wypaleniu, w tym: komunikacja, zasady pracy zespołu, higiena pracy, zebrania robocze czy superwizja, a także konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem (sposoby zarządzania i samoregulacji). W warsztacie wzięło udział 30 osób.