logo ue

Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 18.02.2021 r. – 25.02.2021 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu  (II edycja) w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nabór skierowany jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego, ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego.

Nabór wniosków (II edycja)