2021 07 09 samorzad przyjazny rodzinie 2021 dk 01W dniu 9 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowy z przedstawicielami zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi reprezentowała Ewa Marciniak Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Konkurs „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” skierowany był do: gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz powiatów.
Z każdego szczebla samorządu wyłoniona została co najmniej jedna jednostka, której projekt otrzymał największą liczbę punktów.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podjął Sejmik Województwa Łódzkiego podejmując uchwałę w dniu 22 czerwca 2021 r. nr XXXII/430/21.
Dotacje otrzymało 6 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 295.830,00 zł.


Wśród zwycięzców znaleźli się:
1. Gmina Sokolniki – projekt pn. „Stawiamy na rodzinę”,
2. Gmina Lubochnia – projekt pn. „Rodzina siłą”,
3. Gmina Sulejów – projekt pn. „Czas dla Rodziny,
4. Gmina Miasto Zgierz – projekt pn.  „Utworzenie Specjalistycznego Systemu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zgierza”,
5. Powiat Pajęczański – projekt pn.  „Samorząd dla rodziny”,
6. Powiat Łowicki – projekt pn. „Rodzina razem. Powiat Łowicki dla rodziny”


Wszystkim  podmiotom serdecznie gratulujemy!

2021 07 09 samorzad przyjazny rodzinie 2021 dk 02

2021 07 09 samorzad przyjazny rodzinie 2021 dk 03

2021 07 09 samorzad przyjazny rodzinie 2021 dk 04

2021 07 09 samorzad przyjazny rodzinie 2021 dk 05