Dzień Pracownika Socjalnego to okazja do docenienia tych, którzy każdego dnia są "misjonarzami dobra" - jak pięknie powiedział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba.

film

    Obejrzyj reportaż TVP3 Łódź

  

 

 

 

W kategorii „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2021”:
I nagrodę otrzymała Pani Wioletta Jóźwiak-Majchrzak z Ośrodka Wsparcia Dom Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej w Łodzi
II nagrodę otrzymała Pani Ewa Nowakowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku
III nagrodę otrzymała Pani Anna Koszlaga-Wachowska z Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim
przyznano również wyróżnienia dla:
Pani Haliny Banasiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Pani Sylwii Grałek z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Pani Katarzyny Góreckiej z Fundacji Servire Homini prowadzącej Dom św. Barbary
w Kleszczowie

W kategorii „Pracownik Pomocy Społecznej  Województwa Łódzkiego Roku 2021”:
I nagrodę otrzymała Pani Joanna Łuczak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
II nagrodę otrzymała Pani Renata Wolska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
III nagrodę otrzymała Pani Marzena Grzesińska ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce
przyznano także wyróżnienia dla:
Pani Marzeny Berner-Stefaniak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie
Pani Anety Kowalczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radomsku
Pani Beaty Jabłońskiej – Fornalczyk z Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

W kategorii „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2021”:
I nagrodę otrzymała Pani Katarzyna Króliczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
II nagrodę otrzymała Pani Emilia Krawczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
III nagrodę otrzymała Pani Monika Urbańska z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
przyznano również wyróżnienia dla:
Pani Katarzyny Łochockiej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Pani Alicji Klimczak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
Pani Anny Wardy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

1

Dnia 23 listopada na mocy zapisu art. 121 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. obchodzone jest w Polsce święto pn. „Dzień Pracownika Socjalnego”.
Celem Obchodów jest propagowanie profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, poszerzenie wiedzy z zakresu prac służb pomocy społecznej, promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz uhonorowanie pracowników, którzy w swojej pracy wyróżniają się wybitną postawą, tworzą nowatorskie metody i narzędzia pracy - czym przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Jednym z zadań Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, które uzupełniają i wspierają działalność innych jednostek sektora pomocowego (art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.).
W tym celu od 2008 r. w dniu zbliżonym do daty ogólnopolskiego święta, organizowane są Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Ich głównym punktem jest ogłoszenie wyników Konkursu ogłoszonego w trzech kategoriach: „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego”, „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego” (kategoria wprowadzona w 2015 r.).
Regulamin konkursu przyjmowany jest Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. Następnie wraz z wnioskami zgłoszeniowymi jest on publikowany na stronie internetowej RCPS w Łodzi oraz wysyłany drogą mailową i pocztową do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego.
Zgłoszeń kandydatów mogą dokonać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z terenu województwa łódzkiego. Aby zgłosić kandydata do udziału w Konkursie, należy poprawnie wypełnić wniosek konkursowy z danej kategorii oraz dołączyć wymagane załączniki (przynajmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, klientów pomocy społecznej oraz zgody/informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych).
Ocena formalna wniosków konkursowych dokonywana jest przez pracowników RCPS w Łodzi, natomiast ocena merytoryczna przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, która obraduje na posiedzeniu.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: organu wykonawczego Samorządu Województwa Łódzkiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, organizacji pozarządowej zajmującej się problematyką społeczną, środowiska nauki/kształcenia pracowników socjalnych, mediów.
Komisja Konkursowa powoływana jest Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. Komisja przyznaje w każdej kategorii trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
W tym roku na nagrody i wyróżnienia przeznaczono z budżetu pomocy społecznej 18 000,00 zł oraz z budżetu pieczy zastępczej 9 000,00 zł. Nagrody są akceptowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
W 2021 r. ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło dnia 23 listopada w gmachu Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pani Katarzyna Maciołek wręczyli nagrody w trzech kategoriach:

2

3

4