1

9 maja b.r. w Uniejowie odbyło się seminarium pt. ,,Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego’’, którego organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas wydarzenia pracownice Wydziału ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej oraz Wydziału ds. Projektów i Funduszy Strukturalnych przedstawiły działania realizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na rzecz osób starszych, w tym między innymi program ,,Karta Seniora Województwa Łódzkiego’’ oraz ,,Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów’’.

 

 

 

 

 

 

 

2