Uchwała nr XVI/261/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. ,,Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zobacz treść