Rekrutacja do udziału w dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych pn. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Rekrutacja do udziału w  dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych
pn.  „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 

Rekrutacja do udziału w  dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych
pn.  „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 

Zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i Zduńskiej Woli w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Rekrutacja do udziału w II etapie coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Spotkania edukacyjne w ramach Projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

 

Rekrutacja do udziału w spotkaniach edukacyjnych w ramach pilotażu modelu kooperacji

 

Podziękowanie za udział w procesie konsultacyjnym Modelu Kooperacji 3D

 

Rekrutacja do udziału w spotkaniu konsultacyjnym Modelu Kooperacji ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Zapraszamy do konsultacji modelu „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”

 

Kolejny etap realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach międzysektorowych pt. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”

 

Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu
pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 

Wyniki naboru do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego z dnia 27.06.2018 r.

 

Regionalna konferencja edukacyjna „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – IDEE, KORZYŚCI, WYZWANIA” Łódź, 21.06.2018

 

Zaproszenie na regionalną konferencję edukacyjną pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”

 

Przedłużenie terminu naboru do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Nabór do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”