Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszychwraz z grupą Ekspertów wypracowało Model deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alezheimera, Parkinsona oraz osób starszych (Pilotaż).

Model w roku 2019 wdrożony zostanie w 2 gminach z województwa łódzkiego (gmina Witonia oraz Aleksandrów Łódzki) przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz w 3 gminach z województwa opolskiego (gmina Biała, Brzeg oraz Paczków). Celem pilotażowego wdrożenia Modelu będzie przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier występujących w opracowaniu oraz zebranie know-how niezbędnego do stworzenia dokumentu prawnego, jak również Standardu, stosowanego przez wszystkie podmioty uruchamiające mieszkania wspomagane dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Życzymy miłej lektury, w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Pomocy i Integracji Społecznej pod nr tel. 42 203-48-28.

 

Do pobrania:

model deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alezheimera, Parkinsona oraz osób starszych z załącznikami