Rok 2021


INFORMACJA

Dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Realizacja projektów w 2022 roku

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących, do realizacji w 2022 roku, obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, parter, pokój nr 15 (Kancelaria).
W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

•    Wzór wniosku  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2021 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    Procedury - (obowiązują dla wniosków składanych w 2021 roku) uchwała nr 1373/18, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Procedur przyznawania i rozliczania dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Prosimy także o zapoznanie się z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z Kartą dostępności obiektów opublikowaną na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

 

Rok 2020


INFORMACJA

Dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Realizacja projektów w 2021 roku

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2020 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących, do realizacji w 2021 roku, obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, parter, pokój nr 15 (Kancelaria).
W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2020 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY - (obowiązują dla wniosków składanych w 2020 roku) uchwała nr 1373/18, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Procedur przyznawania i rozliczania dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Prosimy także o zapoznanie się z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z Kartą dostępności obiektów opublikowaną na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

 

Rok 2020


W okresie od lipca do września 2020 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało w trybie on-line:

spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji

skierowane do przedstawicieli podmiotów realizujących umowy o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

PREZENTACJA - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;
SPIS DOKUMENTÓW - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych
Załącznik nr 2 do rozliczenia umowy
Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy
KOŃCOWE ROZLICZENIE – spis dokumentów do końcowego rozliczenia umowy

 

 

 

Rok 2019


INFORMACJA

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2020 roku

Informujemy, że w dniu 30  listopada 2019 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, do realizacji w 2020 roku, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, parter, pokój nr 15 - Kancelaria).
W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 203 48 44.

•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2019 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY - (obowiązują dla wniosków składanych w 2019 roku) uchwała nr 1373/18, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Procedur przyznawania i rozliczania dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z „ Kartą dostępności obiektów” opublikowaną na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

 

Rok 2019


W dniu 13 czerwca 2019 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

odbyło się:

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

 

dla beneficjentów, którzy zawarli umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.


Prezentacja ze spotkania - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;

SPIS DOKUMENTÓW - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych

Załącznik nr 2 do rozliczenia umowy

Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy

KOŃCOWE ROZLICZENIE– spis dokumentów do końcowego rozliczenia umowy

 

 

Rok 2018


INFORMACJA

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2019 roku

Informujemy, że w dniu 30  listopada 2018 roku upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie robót budowlanych, do realizacji w 2019 roku, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat).
 W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2018 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY - (obowiązują dla wniosków składanych w 2018 roku) uchwała nr 1373/18, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Procedur przyznawania i rozliczania dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z „ Kartą dostępności obiektów” opublikowaną na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

Rok 2018


W dniu 29 maja 2018 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

odbyło się:

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

 

dla beneficjentów, którzy zawarli umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.


Prezentacja ze spotkania - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;

SPIS DOKUMENTÓW - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych

Załącznik nr 2 do rozliczenia umowy

Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy

KOŃCOWE ROZLICZENIE– spis dokumentów do końcowego rozliczenia umowy

 

Rok 2018


 

INFORMACJA

DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH  OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  REHABILITACJI W ZWIĄZKU 
Z  POTRZEBAMI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Realizacja projektów w 2018 roku


Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2017 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2018 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.


Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat).
 W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.


•    WZÓR WNIOSKU (obowiązuje dla wniosków składanych w 2017 roku) o
 dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r.w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY (obowiązują dla wniosków składanych w 2017 roku) uchwała nr 1094/14, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 września 2014 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego


Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

 

 

Rok 2017


 

W dniu 17 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. W spotkaniu udział wzięli beneficjenci, którzy zawarli umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Prezentacja ze spotkania - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;

SPIS DOKUMENTÓW - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych

Załącznik nr 2 do rozliczenia umowy

Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy

KOŃCOWE ROZLICZENIE– spis dokumentów do końcowego rozliczenia umowy

Rok 2016DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z  POTRZEBAMI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2017 roku

Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2016 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2017 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat). W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

•    WZÓR WNIOSKU (obowiązuje dla wniosków składanych w 2016 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY (obowiązują dla wniosków składanych w 2016 roku) uchwała nr 1094/14, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 września 2014 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/