Uchwała Nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. – zobacz treść

 

Uchwała Nr 1525/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. – zobacz treść

 

Uchwała Nr 507/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1525/17 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. – zobacz treść

 

Uchwała Nr 877/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1525/17 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. – zobacz treść