kampania społeczna na temat FASD  Kampania społeczna zapobiegająca FAS pod hasłem Odwróć kieliszek. Nie pij w ciąży. Bądź FASOFF! realizowana przez Fundację „Dom w Łodzi”

Czytaj więcej

kampania społeczna na temat FASD  ZAPAL CZERWONĄ LAMPKĘ wojewódzka edukacyjna kampania społeczna na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu).

Czytaj więcej

2018 06 14 kampania edukacyjna ef  Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” – 2018

Czytaj więcej

2017 04 21 zerwij z przemoca  Kampania pod hasłem ZERWIJ Z PRZEMOCĄ. ZACZNIJ MÓWIĆ  realizowana w ramach projektu pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – edycja 2016