Szkolenia online pn. „Dialog Motywujący w pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie” dla pracowników socjalnych – rekrutacja zakończona

 

Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – rekrutacja zakończona

 

Nabór do udziału w superwizji dla pracowników leczenia uzależnień – rekrutacja trwa do 15 marca 2022 r.

 

Szkolenie online pn. „Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc psychologiczna” dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z osobami w kryzysie – rekrutacja do 08 grudnia 2021 r.

 

Szkolenie pn. „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem podejmującym zachowania ryzykowne (m.in. używającym alkohol i inne substancje psychoaktywne)” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych – rekrutacja do 06 grudnia 2021 r.

 

Szkolenie pn. „Dialog Motywujący w pracy z osobą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” dla terapeutów uzależnień, instruktorów terapii uzależnień oraz osób w procesie certyfikacji – rekrutacja do 30 listopada 2021 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na szkolenie pn.: „Dostępność cyfrowa w praktyce – czyli jak poprawnie tworzyć dokumenty”

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na szkolenie pn.: „Analiza funkcjonalna zachowań trudnych i relacji społecznych ucznia z niepełnosprawnością”

 

Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – rekrutacja do 19 października 2021 r.

 

Szkolenia pn. „Dialog Motywujący w pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie” dla kuratorów zawodowych – rekrutacja do 15.10.2021 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Specjalistyczne szkolenie online w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Praca ze sprawcą przemocy według Modelu Duluth” dla kuratorów zawodowych - rekrutacja do 29.10.2021 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

SZKOLENIA - ARCHIWUM